Kinderkerk

Vanaf zondag 25 oktober is er iedere week kinderkerk en starten we het adventsproject. Het adventsproject heet: Het beste nieuws. Het is een project van kind op zondag.

KopS Bolsward

 “KopS”, dat staat voor “Kerk op Straat”. Wanneer wij als kerkgangers na de zondagse diensten onze kerkgebouwen verlaten is de Kerk van Christus te vinden búiten onze gebouwen; op de straat. En zo is dat ook op alle ándere dagen…

Van de kerkenraad

Draagt elkanders lasten … Van 4 tot 18 november is onze kerk gesloten geweest, naar aanleiding van de gedeeltelijke lockdown door de overheid gedurende deze twee weken. Niet iedereen begreep deze stap van de kerkenraad, want “het hóéfde toch niet?”…

Hulp aan Oeganda

We hebben gevraagd om mee te helpen aan het verspreiden van voedselpakketten in onze zusterkerk in Lukomera Oeganda. Tot nu toe heeft het een mooi bedrag van meer dan € 13.500 opgebracht. Hartelijk dank. Voor dit bedrag kunnen we de…

Enthousiaste meedenkers gevraagd !

In het Beleidsplan 2019-2023 voor onze gemeente, komen we het volgende tegen: “We willen meer in de stad aanwezig en zichtbaar zijn. Daarvoor gaan we ideeën ontwikkelen.” En als geloofsgemeenschap willen we dat waar we zelf blij en dankbaar voor…

Gaat dan heen en maakt alle volkeren tot Mijn discipelen!

Dat is de grote opdracht die Jezus gaf aan Zijn Kerk, vlak voordat hij terug ging naar Zijn Vader. En als het goed is wil iedere gemeente, ook in Súd-West Fryslan daar uiteraard aan meewerken. Maar vaak willen we wel,…

Alpha cursus

Er gaan weer Alpha cursussen van start!  Vanuit de Gasthuiskerk, de Martinikerk, Het Keerpunt en de Zalige Titus Brandsma Parochie starten we met maar liefst 3 Alpha cursussen. We bieden hiermee aan iedereen van 15 jaar en ouder de kans…

Groeigroepen

Om te groeien in het geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met anderen. Om het geloofsgesprek binnen de gemeente te stimuleren zijn de zogeheten GemeenteGroeiGroepen (GGG) opgezet. GemeenteGroeiGroepen zijn gesprekskringen waarin groei in geloof, gemeenschap en…

Gasthuiskerk is Corona bestendig!

Gasthuiskerk is Corona bestendig!De kosters hebben de kerkzaal opnieuw ingericht, zodat hij aan de eisen van het RIVM en de PKN voldoet. Toegang alleen via de hoofdingang en de kosters zullen u/je een plek toewijzen. Huisgenoten mogen naast elkaar zitten…

Diensten meemaken via kerkomroep

Iedere zondagmorgen om 09:30 uur kunt u vanuit de Gasthuiskerk online een dienst volgen via de kerkomroep. Onder LITURGIE kunt u alle informatie vinden.

Wij een kerk zij een kerk

Uit dankbaarheid voor ons prachtig verbouwde kerk willen we broeders en zusters ergens in de wereld steunen. Veel gemeenten beschikken niet over een eigen gebouw, kunnen geen onderhoud plegen of inventaris aanschaffen.Er is gekozen voor het ondersteunen van vier kerken…

Compassion

Verslag van het bezoek van Gerrit en Geke aan Starlyn in februari 2019. Vijf jaar geleden heb ik samen met Jelly Hardenberg Starlyn bezocht in Santo Domingo bij Compassion. We maakten toen deze foto hiernaast van hem. Hier was hij…

IJM

Elke dag worden talloze mensen verkocht als slaaf. Slaafeigenaren maken enorme winst door de slachtoffers uit te buiten. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. Onze oud predikant Jaap van…