Gasthuiskerk is Corona bestendig!

Gasthuiskerk is Corona bestendig!De kosters hebben de kerkzaal opnieuw ingericht, zodat hij aan de eisen van het RIVM en de PKN voldoet. Toegang alleen via de hoofdingang en de kosters zullen u/je een plek toewijzen. Huisgenoten mogen naast elkaar zitten…

Kindernevendienst iedere zondagmorgen online om 09:30 uur

Beste jongens en meisjes, De komende weken krijgen we iedere week Karel Kikker op bezoek in de kerk. Hij zal jullie vertellen wat hij heeft gedaan of meegemaakt.  Daarbij zal Karel Kikker jullie een leuke opdracht meegeven om thuis te…

Diensten meemaken via kerkomroep

Iedere zondagmorgen om 09:30 uur kunt u vanuit de Gasthuiskerk online een dienst volgen via de kerkomroep. Onder LITURGIE kunt u alle informatie vinden.

Invulling vacatures ambtsdragers

Van de 10 vacatures zijn er intussen 9 ingevuld. Erg blij zijn we met dit resultaat. De bevestigingsdienst van de nieuwe en aftredende ambtsdragers, welke gepland stond voor 24 mei, is in overleg met  betreffende personen verplaatst naar september.

Beroepingswerk

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat de Beroepingscommissie een advies aan de kerkenraad heeft uitgebracht over het invullen van de predikantsvacature. De kerkenraad heeft dit advies unaniem aangenomen. We wilden op 5 april een gemeentevergadering houden na…

Groeigroepen

Om te groeien in het geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met anderen. Om het geloofsgesprek binnen de gemeente te stimuleren zijn de zogeheten GemeenteGroeiGroepen (GGG) opgezet. GemeenteGroeiGroepen zijn gesprekskringen waarin groei in geloof, gemeenschap en…

Wij een kerk zij een kerk

Uit dankbaarheid voor ons prachtig verbouwde kerk willen we broeders en zusters ergens in de wereld steunen. Veel gemeenten beschikken niet over een eigen gebouw, kunnen geen onderhoud plegen of inventaris aanschaffen.Er is gekozen voor het ondersteunen van vier kerken…

Compassion

Verslag van het bezoek van Gerrit en Geke aan Starlyn in februari 2019. Vijf jaar geleden heb ik samen met Jelly Hardenberg Starlyn bezocht in Santo Domingo bij Compassion. We maakten toen deze foto hiernaast van hem. Hier was hij…

IJM

Elke dag worden talloze mensen verkocht als slaaf. Slaafeigenaren maken enorme winst door de slachtoffers uit te buiten. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. Onze oud predikant Jaap van…