Maatregelen Coronavirus

De Kerkenraad van de Gasthuiskerk Bolsward heeft gisteren -in navolging van het advies van de PKN en de overheid- besloten alle diensten in maart af te gelasten. Ook de Praisedienst van vrijdag 13 maart gaat niet door. Beste gemeenteleden en…

Beroepingswerk

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat de Beroepingscommissie een advies aan de kerkenraad heeft uitgebracht over het invullen van de predikantsvacature. De kerkenraad heeft dit advies unaniem aangenomen. We wilden op 5 april een gemeentevergadering houden na…

Vacatures ambtsdragers

We zijn op zoek naar mensen die als ambtsdrager een taak in de kerk op zich willen nemen. Intussen hebben enkele gemeenteleden positief op het verzoek gereageerd. Dit betreft de invulling van de functies voor jeugdouderling, wijkouderling, diaken, kerkrentmeester en…

Trip naar Oeganda

In 2019 hebben we vanuit de Gasthuiskerk vier kerken in Oeganda ondersteund vanuit het project “Wij een kerk Zij een kerk” Om onze relatie met deze kerken te onderhouden gaan we in 2020 weer een reis naar Oeganda organiseren. Op…

Feestelijke opening Deelwinkel Bolsward

Vier kerkgenootschappen verenigd in het diaconaal platform Bolsward hebben op vrijdag 22 november het diaconaal centrum ‘De Deelwinkel’ in het bijzijn van ruim tachtig geïnteresseerden feestelijk geopend en laten inzegenen. Wethouder Erik Faber verzorgde de openingshandeling door het naambord aan…

Beheer vanaf 2020

Het College van Kerkrentmeesters heeft Bea Dijkstra, Janke Dijkstra en Jelly Hardenberg bereid gevonden om per 1 januari a.s. de coördinatie van het beheer van het Centrum over te nemen. Zoals bekend stoppen Johannes en Tine Dijkstra per die datum…

Nieuw project: Deelwinkel Bolsward

De Gasthuiskerk, Martini Gemeente en de Katholieke Parochie hebben gezamenlijk een pand gehuurd in Bolsward aan de Dijkstraat 43. Hierin starten we in oktober met een Deelwinkel met als motto: Delen=Verbinden Een plek in Bolsward waar de koffie/ thee klaarstaat voor…

Groeigroepen

Om te groeien in het geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met anderen. Om het geloofsgesprek binnen de gemeente te stimuleren zijn de zogeheten GemeenteGroeiGroepen (GGG) opgezet. GemeenteGroeiGroepen zijn gesprekskringen waarin groei in geloof, gemeenschap en…

Wij een kerk zij een kerk

Uit dankbaarheid voor ons prachtig verbouwde kerk willen we broeders en zusters ergens in de wereld steunen. Veel gemeenten beschikken niet over een eigen gebouw, kunnen geen onderhoud plegen of inventaris aanschaffen.Er is gekozen voor het ondersteunen van vier kerken…

Jaarthema 2019-2020 “Een goed verhaal”

‘Een goed verhaal’ is het thema voor het seizoen 2019-2020. In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en…

Compassion

Verslag van het bezoek van Gerrit en Geke aan Starlyn in februari 2019. Vijf jaar geleden heb ik samen met Jelly Hardenberg Starlyn bezocht in Santo Domingo bij Compassion. We maakten toen deze foto hiernaast van hem. Hier was hij…

IJM

Elke dag worden talloze mensen verkocht als slaaf. Slaafeigenaren maken enorme winst door de slachtoffers uit te buiten. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. Onze oud predikant Jaap van…