Feestelijke opening Deelwinkel Bolsward

Vier kerkgenootschappen verenigd in het diaconaal platform Bolsward hebben op vrijdag 22 november het diaconaal centrum ‘De Deelwinkel’ in het bijzijn van ruim tachtig geïnteresseerden feestelijk geopend en laten inzegenen. Wethouder Erik Faber verzorgde de openingshandeling door het naambord aan…

Beheer vanaf 2020

Het College van Kerkrentmeesters heeft Bea Dijkstra, Janke Dijkstra en Jelly Hardenberg bereid gevonden om per 1 januari a.s. de coördinatie van het beheer van het Centrum over te nemen. Zoals bekend stoppen Johannes en Tine Dijkstra per die datum…

Pastorale mededelingen

Omdat onze gemeente de komende tijd geen eigen predikant heeft, wordt er een aanspreekpunt ingesteld voor pastorale mededelingen. Dat is: Janny Spijksma (pastoraal ouderling). Contactinformatie staat in het novembernummer van het Perspectief. Mocht u het op prijs stellen dat ik,…

Nieuw project: Deelwinkel Bolsward

De Gasthuiskerk, Martini Gemeente en de Katholieke Parochie hebben gezamenlijk een pand gehuurd in Bolsward aan de Dijkstraat 43. Hierin starten we in oktober met een Deelwinkel met als motto: Delen=Verbinden Een plek in Bolsward waar de koffie/ thee klaarstaat voor…

Enkele korte mededelingen

Het moderamen van de Gasthuiskerk bestaat dit kerkelijk seizoen uit: zr. Marretje Jongbloed, preses br. Hans Botermans, assessor zr. Foekje Walinga, scriba en de overige leden br. Rein de Jong, namens het college van kerkrentmeesters br. Hans Kort, namens het…

Jeugdclubs gaan van start

De jeugdclubs voor groep 5 t/m 8 van de basisschool zijn op 15 oktober van start gegaan. De data voor dit seizoen zijn geupdate op de site en kunnen via onderstaande link bekeken worden. Clubs groep 5-8 Rock Rock is…

Diakonia: oktober

Onder de titel ‘diakonia’ geven wij maandelijks informatie over allerlei (financiële) zaken, die u kunnen helpen in het dagelijks leven. En met de informatie kunt u wellicht ook een medemens van dienst zijn. In oktober is het thema: aandacht voor…

Alpha-Jongeren

Met andere jongeren ga je, tijdens 10 interactieve meetings, op zoek naar antwoorden. Je eet gezellig samen. Daarna luister je naar een kort inspirerend verhaal en praat je daar met z’n allen over door. Cursus is gratis

Groeigroepen

Om te groeien in het geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met anderen. Om het geloofsgesprek binnen de gemeente te stimuleren zijn de zogeheten GemeenteGroeiGroepen (GGG) opgezet. GemeenteGroeiGroepen zijn gesprekskringen waarin groei in geloof, gemeenschap en…

Wij een kerk zij een kerk

Uit dankbaarheid voor ons prachtig verbouwde kerk willen we broeders en zusters ergens in de wereld steunen. Veel gemeenten beschikken niet over een eigen gebouw, kunnen geen onderhoud plegen of inventaris aanschaffen.Er is gekozen voor het ondersteunen van vier kerken…

Jaarthema 2019-2020 “Een goed verhaal”

‘Een goed verhaal’ is het thema voor het seizoen 2019-2020. In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en…

Compassion

Verslag van het bezoek van Gerrit en Geke aan Starlyn in februari 2019. Vijf jaar geleden heb ik samen met Jelly Hardenberg Starlyn bezocht in Santo Domingo bij Compassion. We maakten toen deze foto hiernaast van hem. Hier was hij…

IJM

Elke dag worden talloze mensen verkocht als slaaf. Slaafeigenaren maken enorme winst door de slachtoffers uit te buiten. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. Onze oud predikant Jaap van…