Uitslag verkiezing gemeentevergadering 5 juli 2020

Op 5 juli heeft er, in twee sessies, een gemeentevergadering plaats gevonden voor de verkiezing van de kandidaat-predikant voor onze gemeente. Deze kandidaat-predikant is in maart jl. door de beroepingscommissie voorgedragen aan de kerkenraad. De kerkenraad heeft het advies van…

Ambtsdragerwisseling 2020

De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers, en tevens afscheid van de vertrekkende ambtsdragers, zal plaatsvinden op DV 6 september a.s. om 9.30 uur in de kerkzaal van de Gasthuiskerk. In deze dienst zal voorgaan ds. A.E. de Jong-Wiersema uit Sneek.

Hulp aan Oeganda

We hebben gevraagd om mee te helpen aan het verspreiden van voedselpakketten in onze zusterkerk in Lukomera Oeganda. Tot nu toe heeft het een mooi bedrag van € 1590 opgebracht. Hartelijk dank. Voor dit bedrag kunnen we de komende maand…

Gasthuiskerk is Corona bestendig!

Gasthuiskerk is Corona bestendig!De kosters hebben de kerkzaal opnieuw ingericht, zodat hij aan de eisen van het RIVM en de PKN voldoet. Toegang alleen via de hoofdingang en de kosters zullen u/je een plek toewijzen. Huisgenoten mogen naast elkaar zitten…

Diensten meemaken via kerkomroep

Iedere zondagmorgen om 09:30 uur kunt u vanuit de Gasthuiskerk online een dienst volgen via de kerkomroep. Onder LITURGIE kunt u alle informatie vinden.

Groeigroepen

Om te groeien in het geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met anderen. Om het geloofsgesprek binnen de gemeente te stimuleren zijn de zogeheten GemeenteGroeiGroepen (GGG) opgezet. GemeenteGroeiGroepen zijn gesprekskringen waarin groei in geloof, gemeenschap en…

Wij een kerk zij een kerk

Uit dankbaarheid voor ons prachtig verbouwde kerk willen we broeders en zusters ergens in de wereld steunen. Veel gemeenten beschikken niet over een eigen gebouw, kunnen geen onderhoud plegen of inventaris aanschaffen.Er is gekozen voor het ondersteunen van vier kerken…

Compassion

Verslag van het bezoek van Gerrit en Geke aan Starlyn in februari 2019. Vijf jaar geleden heb ik samen met Jelly Hardenberg Starlyn bezocht in Santo Domingo bij Compassion. We maakten toen deze foto hiernaast van hem. Hier was hij…

IJM

Elke dag worden talloze mensen verkocht als slaaf. Slaafeigenaren maken enorme winst door de slachtoffers uit te buiten. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. Onze oud predikant Jaap van…