Gasthuiskerk Bolsward

Dorcas

Hulporganisatie Dorcas uit Andijk heeft vergevorderde plannen voor het vestigen van een kringloopbedrijf in Bolsward. Uit gesprekken met een aantal enthousiaste vrijwilligers blijkt dat hier behoefte aan is.

In het Dorcas kringloopbedrijf vinden de volgende activiteiten plaats:

Dorcas winkel; op dit moment telt Nederland 32 Dorcas (Kringloop) winkels. De opbrengsten daarvan komen ten goede aan projecten die door Dorcas Aid International wereldwijd worden uitgevoerd en die gericht zijn op duurzame hulp aan de allerarmsten. Meer informatie hierover vindt u op www.dorcaswinkels.nl

Op 23 januari wordt in het Convent een informatieavond gehouden, Groot Kerkhof 4 in Bolsward waarin de plannen verder worden toegelicht. Belangstellenden worden daarbij van harte uitgenodigd. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. Naar verwachting wordt de avond rond 21.00 uur afgesloten. Aanmelden kan via e-mail op douweengeeske@hetnet.nl