Gasthuiskerk Bolsward

Predikant

 Ds. J.G. (Jaap) van der Windt

De Hoants 5
8702cs Bolsward
0515 336211
jgvanderwindt@planet.nl 

Persoonlijk verhaal

Ik ben opgegroeid in een Hervormd gezin. Mijn ouders lieten mij op 2 mei 1965 dopen in de mooie Oude Kerk van Soest. Er werd bij ons thuis regelmatig (kinder)Bijbel gelezen, ik ging naar de zondagsschool (later de kindernevendienst) en jeugdkerk, en ik zong eens in de twee weken in de cantorij. Toch maakte ik pas werkelijk de keuze voor Jezus toen ik bij Youth for Christ terecht kwam. Op grote bijeenkomsten en in kleine groepen leerde ik dat het in het geloof gaat om een persoonlijke relatie met God. Ik ging ‘stille tijd’ houden, zong nieuwe liederen met mijn gitaar, ging met YfC op vakantie, en leerde de blijdschap van het geloof kennen. In deze tijd groeide het verlangen om predikant te worden.

Mijn theologiestudie deed ik in Utrecht. Ik studeerde af met twee hoofdvakken: Nieuwe Testament in Joodse context (Judaïca) en Dogmatiek. In mijn studietijd heb ik ook twee keer een periode in Engeland doorgebracht. In 1992 studeerde ik vier maanden aan het Leo Baeck College, een rabbijnenseminarie in Londen. Daar hield ik me bezig met lezen van Rabbijnse teksten, en met de Joodse uitleg van het Oude Testament. Ik verbleef in 1994 vier maanden in Oxford. Ik deed een stage in een evangelical Anglicaanse gemeente in de stad, St. Clement’s, en volgde als gast colleges aan de universiteit zelf.

Mijn vicariaat deed ik eind 1994 bij ds. D. de Boer in Britsum, Cornjum en Jelsum.

Mijn gehele studietijd ben ik lid geweest van het theologisch dispuut Excelsior Deo Iuvante.

Op 19 november 1995 werd ik bevestigd in het ambt van predikant en begon ik in Rossum en Hurwenen, twee dorpjes aan de Waal bij Zaltbommel.

Eind 1997 ontmoette ik Ingeborg Wielaard. Zij woonde in Rotterdam. Op 28 november 1998 zijn wij in Rossum getrouwd. We hebben inmiddels drie kinderen: Johannes (2000), Simon (2002) en Welmoed (2005).

Op 1 september 2002 ben ik als predikant begonnen in Delfgauw. Van oorsprong is dit een klein tuindersdorp dat behoorde bij Pijnacker. Inmiddels is Delfgauw uitgebreid met een VINEX-wijk dat officieel bij Pijnacker hoort, maar in de praktijk op Delft gericht is. Het Kerkelijk Centrum staat precies op de grens van oorspronkelijk en bijgebouwd Delfgauw en is uitgegroeid tot een gemeente waar jong en oud zich thuisvoelt.

Per 8 juli 2012 ben ik als predikant verbonden aan de Gasthuiskerk in Bolsward, een van de elf steden van Friesland. De Gasthuiskerk is een Gereformeerde kerk behorende tot de PKN, samen met de zusterkerk in Bolsward, de Matinikerk.

In het najaar van 2007 las ik het boek van Ronald J. Sider, Rich Christians in an Age of Hunger. Het boek raakte mij. Hoe is het mogelijk dat er zo veel rijke christenen zijn en dat er zo veel mensen leven in schrijnende armoede? Natuurlijk had ik die vraag mijzelf al vaker gesteld, maar het vormde de aanleiding om in mijn studieverlof in het najaar van 2008 bezig te gaan met deze problematiek. Enerzijds deed ik een literatuurstudie van verschillende boeken die dit onderwerp behandelen. Anderzijds wilde ik op een rijtje zetten hoe ik zelf in dit onderwerp sta en hoe ik het zo verwoorden kan dat mensen om mij heen ook geraakt worden door dit onderwerp. Het gaat immers om niets minder dan de integriteit van ons christen-zijn.

Sinds september 2017 ben ik ook spreker voor International Justice Mission, een organisatie die zich inzet voor het bevrijden van slaven.