Aangepaste Corona-regels

De regering heeft opnieuw maatregelen afgekondigd om het stijgende aantal besmettingen van Corona tegen te gaan. We vragen u om zich te houden aan de basisregels om verspreiding van het virus te voorkomen.

a. was je handen;
b. schudt geen handen;
c. blijf thuis bij klachten, doe een gezondheidscheck!

De aanvullende maatregelen gaan per direct in.

  • Dringend wordt geadviseerd om de 1,5m afstand te houden, ook bij het in- en uitgaan van de kerkzaal en in Het Centrum;
  • Dit betekent dat we tijdens kerkdiensten in de gehele kerkzaal 2 stoelen vrijhouden tussen kerkgangers;
  • Bezoekers van de kerkelijke gebouwen wordt nadrukkelijk verzocht bij verplaatsingen een mondkapje te dragen. Op de zitplaats mag het mondkapje af;
  • Zingen in de kerkdienst is toegestaan maar ingetogen en zo weinig mogelijk
  • Er is geen oppas, kindernevendienst een tienerdienst meer tijdens de kerkdienst (ouders mogen welde kinderen mee in de kerk nemen)
  • Beperk kerkelijke bijeenkomsten

Bij niet kerkelijke activiteiten en zodra er eten en drinken in het spel is moet de QR-code gescand worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Voor kerkdiensten is geen coronatoegangsbewijs nodig.

We hopen met bovenstaande voldoende duidelijkheid te hebben gegeven en vragen ieders medewerking. Laten we hopen dat het aantal besmettingen spoedig onder controle zal zijn.