Ambtsdragerwisseling 2021


De kerkenraad nodigt hierbij de gemeente van harte uit om namen van  geschikte kandidaten door te geven voor de openstaande vacatures.
U kunt het formulier, met aanvullende informatie hieronder downloaden. De formulieren kunnen uiterlijk t/m 31 januari 2021 per mail worden verstuurd naar: scriba@gasthuiskerk-bolsward.nl of worden ingeleverd via de postbus van de kerk.