Beheer vanaf 2020

Het College van Kerkrentmeesters heeft Bea Dijkstra, Janke Dijkstra en Jelly Hardenberg bereid gevonden om per 1 januari a.s. de coördinatie van het beheer van het Centrum over te nemen.

Zoals bekend stoppen Johannes en Tine Dijkstra per die datum als beheerders van het Centrum; een nieuwe beheerder is er niet. Daarmee zal het beheer anders vormgegeven worden, omdat een nieuwe situatie nieuwe afspraken vereist.

De taken die het coördinatieteam in ieder geval op gaat pakken zijn:

  • Agendabeheer
  • Telefonische bereikbaarheid/ telefoonopvolging
  • Coördinatie/ planning vrijwilligers
  • Contacten huurders/ gebruikers
  • Administratie/ contracten/ rekeningen
  • Voorraadbeheer
  • Algeheel toezicht op de staat van ons zalencentrum en kerk (samen met Hans en Gerry Botermans)

Het CvK vindt het belangrijk om op te merken dat de exploitatie van onze gebouwen een verantwoordelijkheid van de hele gemeente is, met de kerkrentmeesters voorop. De drie coördinatoren nemen een flink aantal taken op zich, maar we zullen onze vrijwilligers heel hard nodig hebben!

Gelukkig blijven Johannes en Tine als vrijwilliger inzetbaar voor onze kerk. De werkzaamheden van Hans en Gerry Botermans (coördinatie van het kosterschap en de schoonmaak) blijven onveranderd.

De coördinatoren zijn bereikbaar op het email-adres: beheer@gasthuiskerk-bolsward.nl