Beroepingswerk

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat de Beroepingscommissie een advies aan de kerkenraad heeft uitgebracht over het invullen van de predikantsvacature. De kerkenraad heeft dit advies unaniem aangenomen. We wilden op 5 april een gemeentevergadering houden na de kerkdienst. Maar gezien de situatie vanwege het corona virus is dat niet mogelijk. Zodra de situatie verandert zullen we een nieuwe datum plannen voor een gemeentevergadering.