Brief aan de gemeente van Ds.Alfons van Vliet

Het kan alleen maar beter en mooier worden…!

Het eerste seizoen waarin ik uw dominee heb mogen zijn,is bijna voorbij.Een jaar zoals ik dat –door Corona en alle maatregelen -nog nooit eerder heb gehad in de 30 jaar dat ik predikant ben.Eigenlijk begon dat al met de aanloop. Terwijl de gemeenteavond waarin ik mij zou voorstellen aan u,begin april vorig jaar gehouden zou worden, kon dat ineens niet meer, maar moesten we daar 3 maanden op wachten en vond de bijeenkomst pas op 5 juli plaats. Drie maanden later kon ik dan bevestigd worden tot uw predikant. We konden echter nog niet in uw midden komen wonen, omdat de pastorie zeer grondig aangepakt moest worden. Op 2 januari was de verhuizing een feit en werden we eindelijk Bolswarders. Maar wat hebben we als gemeente –en heb ik als predikant–veel moeten missen in dit afgelopen seizoen.We konden elkaar voor een groot deel ervan niet ontmoeten in de erediensten op zondag. Er waren geen koffieochtenden, geen gespreksgroepen, allemaal plekken en momenten waarop we elkaar beter hadden kunnen leren kennen. Hanneke en ik konden geen “open huis”houden in de pastorie voor iedereen die bij het opknappen ervan (en van de tuin!) had meegewerkt, en ook niet voor u als gemeente. Er konden geen gezellige avonden bij ons thuisgehouden worden voor bijvoorbeeld de kerkenraadsleden en anderen.En ook in het pastoraat hebben we zo veel gemist. Bezoeken konden vaak niet doorgaan, uit angst voor mogelijke besmetting, of omdat er maar één persoon per dag mocht komen en eigen kinderen of familie vaak voorging en(wat uiteraard heel begrijpelijk is !!). Zelf ben ik een flink aantal keren getest, als ik klachten had en geen enkel risico mocht nemen t.o.v. (vaak)oudere broeders en zusters, en moest ik soms bezoeken afzeggen of thuis wachten op de uitslag.Je zou je door dit alles bijna afvragen of het een “verloren jaar”is geweest…Maar dat is het niet !We zíjn aan elkaar verbonden, als gemeente en predikant, en hébben elkaar zeker al wel een beetje leren kennen, o.a. door de online-kerkdiensten, de eerste “Houdmoed”-uitzendingen, de filmpjes “Grasduinen in de Gasthuiskerk”en gelukkig toch allerlei ontmoetingen, soms bij u thuis, of op straat of bij de Jumbo.En we hebben het seizoen gelukkig op een prachtige en bemoedigende manier, mogen afsluiten met de openlucht-dienst op het erf van familie Terlouw!En na de zomer hopen we dat we samen als gemeente & predikant heel veel kunnen gaan doen wat we allemaal gemist hebben! Dat er geen lockdowns meer zullen komen en allerlei beperkende maatregelen, en de hoop is natuurlijk dat ook het vele vaccineren daartoe zal kunnen bijdragen !Ik zie er ongelooflijk naar uit ! En ik hoop heel velen van u te ontmoeten, op allerlei plekken. Eén hulpmiddeltje daarbij is dat er voortaan in de hal vd kerk op zondag een blad zal liggen, waarop u uw naam kunt zetten voor als u het fijn vindt dat ik snel eens langskom. Ook mijn voorganger, dominee Jaap, werkte daar al mee, hoorde ik, dus dat bent u al gewend. U kunt daar ook namen van anderen op zetten (als u wel even met die anderen dat hebt overlegd uiteraard). Ik hoop en bid dat we er samen een prachtig nieuw seizoen jaar van zullen maken !Met een hartelijke groet, dominee Alfons