Cursus “Ruimte voor de Geest”

In deze cursus gaan we in op vragen als:

  • Waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?
  • Wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied?
  • Hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven?
  • Hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven?

Het is een combi van onderwijs en groepsgesprekken en er is ruimte om door te vragen.

Cursusleider: ds. Jelle de Kok, die een boek over dit onderwerp heeft geschreven. Ds. Jelle de Kok is landelijk predikant toeruster en als ambulant predikant verbonden aan de Gasthuiskerk.

De data5 en 19 oktober,  2 november
De tijden koffie 19.15 uur, aanvang 19:30 uur tot 21.45 uur
Onkosten: €5,00 i.v.m. materiaalkosten (cursusboekje)
De locatie is Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33, Bolsward
Opgave bij scriba Gerrit van der Steege, scriba@gasthuiskerk-bolsward.nl of per app/telefoon 0622420500