De Jeugdouderlingen

Met het winterprogramma hebben we geprobeerd om samen met ds. Marieke Ariesen en jeugdwerker Linda Wind (en niet te vergeten de leiding van de verschillende activiteiten) jullie een gevarieerd programma aan te bieden en in staat te stellen elkaar en God te ontmoeten. 

Als je vragen of opmerkingen hebt horen wij dat graag. Spreek ons aan of stuur een berichtje naar ons e-mailadres. Een appje sturen mag natuurlijk ook.

Graag tot ziens!

De jeugdouderlingen van de Martinigemeente en de Gasthuiskerk.

Martinigemeente:
Tjeerdtje Calsbeek

Gasthuiskerk:
Judith de Boer, De Terpen 5,
Tel. 06-18359151, jbdeboer@hotmail.com

Gelske Sieperda, Lopens 3, Kubaard
Tel. 06-29246417, gelskesieperda@hotmail.com

E-mail:
jeugdwerkbolsward@hotmail.com

Facebook: 
Job Bolsward