Dorpentocht 316

Met een kruis op een aanhangwagen wandelen zeven weken groepen christenen door Fryslan, Groninggen en Drenthe. Dagelijks – behalve op zondagen- leggen ze een etappe af. De tocht 316 is een initatief van Unite in Christ. “Het gaat ons om de verbinding van christen in alle dorpen en steden over de kerkmuren heen” vertellen de initatiefnemers.

Gasthuiskerk
Op maandag 10 mei komen de wandelaars vanuit Sneek in Bolsward aan bij de Gasthuiskerk. Dinsdag 11 mei wordt er gelopen van Bolsward naar Wommels. Wilt u meelopen van Bolsward naar Wommels of wilt u meer informatie neem dan contact op met Gé Holwerda/ 0515-572554 / g_holwerda@hotmail.com