Intrededienst Ds. Alfons van Vliet op 4 oktober

Op DV zondagmiddag 4 oktober om 14.00 uur zal ds. Alfons van Vliet zich verbinden aan onze gemeente. De dienst om dat moment te markeren zal geleid worden door ds. Douwe Wijmenga, onze consulent gedurende de afgelopen vacante periode. We zijn zeer verheugd dat de kerk zo vol zal zijn, als binnen de Corona maatregelen mogelijk is; tegelijk teleurgesteld dat niet iedereen er bij kan zijn. Omdat ds. Alfons vindt dat het evangelie centraal moet staan in de dienst is het extra jammer dat er niet gezongen mag worden; de lofzang is een belangrijk deel van ons geloofsleven. De dienst zal daarom buiten, VOOR de kerk beginnen met een aantal liederen; als we de 1,5 meter respecteren mag daar WEL gezongen worden. We hebben buiten geen beperking in aantallen, dus iedereen is welkom om daar bij te zijn. Op dat moment zal ds. Alfons ook een boom planten als symbool voor een vruchtbare samenwerking. De dienst zal daarna in de kerk voortgezet worden met de genodigden en iedereen die zich opgegeven heeft.