Enkele korte mededelingen

Het moderamen van de Gasthuiskerk bestaat dit kerkelijk seizoen uit:

  • zr. Marretje Jongbloed, preses
  • br. Hans Botermans, assessor
  • zr. Foekje Walinga, scriba en de overige leden
  • br. Rein de Jong, namens het college van kerkrentmeesters
  • br. Hans Kort, namens het college van diakenen

Mochten er dit kerkelijke seizoen door u georganiseerde activiteiten plaatsvinden in het Centrum en op de agenda in Perspectief vermeld moeten worden (bijvoorbeeld aanvang groeigroepen), dan wordt u verzocht dit zelf door te geven aan de redactie van Perspectief. Zie voor het juiste email-adres en de inleverdatum de nieuwste Perspectief.

Indien u informatie en/of activiteiten voor de website van de kerk heeft, kunt u terecht bij br. Martin Dijkstra. Hij is de nieuwe webmaster van onze kerk. Het email-adres van de website is: webmaster@gasthuiskerk-bolsward.nl

De eerstvolgende kerkenraad vergadering is op 8 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,
Foekje Walinga