Enthousiaste meedenkers gevraagd !

In het Beleidsplan 2019-2023 voor onze gemeente, komen we het volgende tegen: “We willen meer in de stad aanwezig en zichtbaar zijn. Daarvoor gaan we ideeën ontwikkelen.”

En als geloofsgemeenschap willen we dat waar we zelf blij en dankbaar voor zijn, proberen te delen met anderen om ons heen, in de stad waarin we wonen. We willen graag “missionair” zijn.

De vraag is : hoe geven we hier ‘handen en voeten’ aan?

En daarvoor zoeken we mensen, van elke leeftijd, die daar samen over na willen denken. Mensen dus die niet van alles gaan doen en ondernemen, maar samen willen nadenken, ideeën ontwikkelen en plannetjes gaan maken, als het even kan samen met andere gemeentes in onze stad.

We hebben een prachtige boodschap voor de wereld! We vieren dat samen, leven daar zelf uit en hoe mooi zou het zijn als we dat op oude, nieuwe, creatieve manieren zouden kunnen delen met anderen!

Meedenkers gevraagd! Dominee Alfons wil heel graag daar ook in mee denken en meedoen. Wie nog meer? En voor alle duidelijkheid: het gaat niet om mensen die van alles moeten gaan “doen”, maar die samen met elkaar willen mee-denken in een soort “denktank”. Wie doet er mee? Bel of mail naar onze scriba: scriba@gasthuiskerk-bolsward.nl of telefoonnumer 0515-577240.

De kerkenraad van de Gasthuisker