Gaat dan heen en maakt alle volkeren tot Mijn discipelen!

Dat is de grote opdracht die Jezus gaf aan Zijn Kerk, vlak voordat hij terug ging naar Zijn Vader.

En als het goed is wil iedere gemeente, ook in Súd-West Fryslan daar uiteraard aan meewerken. Maar vaak willen we wel, maar weten niet hoe.

“Jeugd met een Opdracht” wil samen met “The God story” graag een project opzetten in het komend seizoen. De doelstelling is om 10% van alle mensen uit de gemeente Súdwest-Fryslân het evangelie te kunnen presenteren, door middel van acties e.d. Want uit onderzoek blijkt dat als 10% van de mensen Jezus kent, de kans groot is dat iedere bewoner dan wel iemand kent die Jezus kent. Het project gaat heten “The God Story Súdwest-Fryslân”.

Op 1 oktober (vanaf 20.00u) wordt er een info-avond hierover gegeven, in Het Keerpunt, waar hopelijk ook mensen uit de kerken van Bolsward aanwezig zijn.. Van onze gemeente gaan al enkelen hierheen (waaronder ondergetekende) . Maar als er meer zijn die naar deze info-avond willen: welkom !  Geef je dan even op bij mij (vanvlietalfons@gmail.com), liefst z.s.m.

Ds Alfons van Vliet