Geef elkaar de ruimte

Onder dit motto heeft de PKN de nieuwste adviezen inzake de coronamaatregelen gepubliceerd. Zie ook www.protestantskerk.nl De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden. Voor de diensten in de Gasthuiskerk betekent dit concreet het volgende:

  • aanmelden om de kerkdienst te bezoeken is niet meer nodig
  • een coronatoegangsbewijs is niet nodig
  • in het middenvak laten we 1 stoel vrij tussen kerkgangers
  • in de beide zijvleugels laten we 2 stoelen vrij voor kerkgangers die graag afstand willen bewaren
  • de deuren blijven open voor voldoende ventilatie
  • er worden (nog) geen extra stoelen in de kerkzaal geplaatst

Bovenstaande blijft van toepassing tot 1 november a.s. We hopen met bovenstaande weer een volgende stap te kunnen zetten naar normaal. We hopen u allen te ontmoeten.