Groeigroepen

Om te groeien in het geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met anderen. Om het geloofsgesprek binnen de gemeente te stimuleren zijn de zogeheten GemeenteGroeiGroepen (GGG) opgezet.

GemeenteGroeiGroepen zijn gesprekskringen waarin groei in geloof, gemeenschap en gastvrijheid centraal staan. Het is een vorm van gemeenteopbouw.

Gemeenteleden die een paar jaar op een GemeenteGroeiGroep zitten, ervaren een enorme verdieping in hun geloof en voelen zich opgenomen in een betrokken gemeenschap. Zij komen later vaak terug in de leiding van de gemeente, jeugdwerk, missionair werk etcetera, vanuit een groeiend besef van verantwoordelijkheid voor de gemeente. 

We beginnen in september met de bijeenkomsten en wel op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagavond.

Belangstelling neem dan contact op met:

Johannes Holwerda, telefoon 0515-572554, mail: j.holwerda@solconmail.nl