Jeugdwerker

B.P. (Linda) Wind-Kamminga

Geboren: 9 januari 1974 te Leeuwarden

Linda is na het VWO en diverse opleidingen 20 jaar werkzaam geweest in de financiële dienstverlening. Het langste bij een bank. Sinds 2016 studeert ze in deeltijd Godsdienst Pastoraal Werk aan het Windesheim in Zwolle. Sinds 1 juni 2018 werkt ze als jeugdwerker voor de gezamenlijke kerken (Martini en Gasthuis). Zij zal zich met name richten op de jeugd van 11-15 jaar en heeft een dienstverband van 3 jaar voor 10 uur per week. Ze is getrouwd met Hayo Wind en heeft drie kinderen. Een dochter van 13 en twee zoons van 11 en 10 jaar.

De Lytse Brekken 1

8535 XA  Follega

Tel.: (0513) – 431415 of 06-38908876

Email: lindawind@kpnmail.nl