Kerkbalans 2023

Bij de Actie Kerkbalans wordt vaak aan de gemeenteleden duidelijk gemaakt, dat het beheer van de kerk steeds meer geld kost. Wij komen vanaf 14 januari weer bij u langs met onze brief waarin we u verzoeken om een bijdrage of om
deze weer te verhogen.Welke boodschap kunnen we als kerk doorgeven? In SKG-nieuws staat vermeld; Bij het geven aan de Actie Kerkbalans is het goed om na te denken over het maken van keuzes en prioriteiten. In het Bijbelboek Haggai spoort de HEERE de profeet
Haggai aan om de verwoeste tempel te herbouwen. God wijst hem daarbij op de fraai overdekte huizen, waarin de Israëlieten wonen. In hoofdstuk 2 vers 8 klinken de woorden van de HEERE: ”Van Mij is het zilver en van Mij is het goud”. Onze materiële zegeningen mogen we terug leggen in de handen van de Hemelse Vader, uit wiens handen wij zo veel goeds hebben ontvangen. Een ieder mag daarbij geven naar vermogen.