Liturgie

Kerkdiensten

De diensten vanuit de Gasthuiskerk zijn ook te volgen via YouTube en Kerkomroep KLIK HIER

Zondag 28 mei is het Pinksteren. Er is om 09:30 uur een eredienst in de Gasthuiskerk. Voorganger is ds. Jaap van der Windt uit Katwijk aan Zee. De dienst is te volgen via Kerkomroep en YouTube.

Collectes
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Eerdere diensten: