Liturgie

Kerkdiensten: Vanwege de LOCKDOWN worden tot 19 januari 2021 alle diensten t/m zondag 7 februari alleen ONLINE gehouden. Opgeven om een dienst bij te wonen is tot zolang niet mogelijk.

U kunt nog steeds iedere zondag via de kerkomroep (op logo hiernaast klikken) een dienst meemaken. Het is mogelijk om de liturgie via deze site te downloaden

De diensten vanuit de Gasthuiskerk zijn ook te volgen via YouTube. KLIK HIER

Zondag 24 januari 2021 is er om 9:30 uur een online dienst vanuit de Gasthuiskerk. Voorganger in deze dienst is Ds. Alfons van Vliet.

Collectes
Er zijn nu ook weer fysieke kerkdiensten, we kunnen niet meer met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer!
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Eerdere diensten: