Liturgie

Kerkdiensten: Vanwege het versoepelen van de regels geeft ons de ruimte om -onder voorwaarden- bij de erediensten weer maximaal 100 gemeenteleden toe te laten.

Vooraf reserveren door te bellen of te mailen met de familie Botermans: 0515 – 575304 hgbotermans2@outlook.com

U kunt iedere zondag via de kerkomroep (op logo hiernaast klikken) een dienst meemaken. Het is mogelijk om de liturgie via deze site te downloaden

De diensten vanuit de Gasthuiskerk zijn ook te volgen via YouTube en Kerkomroep KLIK HIER

Zondag 26 september 2021 is de eerste Lev-dienst, met als thema Joy. De dienst vindt plaats in de Gasthuiskerk met als voorganger Ds. Alfons van Vliet. Om 9:30 is er inloop met koffie en dergelijke. Dan om 10 uur begint de dienst. De dienst is ook online te volgen via Kerkomroep en YouTube te volgen.


Collectes
Er zijn nu ook weer fysieke kerkdiensten, we kunnen niet meer met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer!
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Eerdere diensten: