Liturgie

Kerkdiensten

Door de nieuwe coronamaatregelen is het mogelijk om per 23 januari de kerkdiensten weer te bezoeken. Ook is er weer kindernevendienst en kinderoppas.

De basisregels zijn onverminderd van kracht, te weten:

  • Was je handen
  • Schud geen handen
  • Blijf thuis bij klachten
  • Zorg voor frisse lucht

De diensten vanuit de Gasthuiskerk zijn ook te volgen via YouTube en Kerkomroep KLIK HIER

Zondag 23 januari 2022 om 9:30 uur is er een dienst vanuit de Gasthuiskerk. In deze dienst wordt Zr.Corrie Terlouw bevestigd als pastorale ouderling. De voorganger is ds. Alfons van Vliet. De dienst is ook te volgen via Kerkomroep en YouTube.


Collectes
Er zijn nu ook weer fysieke kerkdiensten, we kunnen niet meer met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer!
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Eerdere diensten: