Liturgie

Kerkdiensten

De diensten vanuit de Gasthuiskerk zijn ook te volgen via YouTube en Kerkomroep KLIK HIER

Zondag 1 oktober, is er om 9:30 een eredienst in de Gasthuiskerk. Voorganger is ds. Jaap van der Windt uit Katwijk. Thema van de dienst is Evenwicht: dienen en ontvangen. In deze dienst zullen de jongeren die met World Servants weg zijn geweest vertellen over hun projecten. De dienst is te volgen via YouTube en kerkomroep.nl.

Collectes
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Eerdere diensten: