Liturgie

Kerkdiensten

De diensten vanuit de Gasthuiskerk zijn ook te volgen via YouTube en Kerkomroep KLIK HIER

Zondag 26 juni is er om 9:30 uur een dienst in de Gasthuiskerk. Voorganger is ds. Alfons van Vliet. Het thema van de dienst is Laat je enthousiasme niet bekoelen. De dienst is te volgen via Kerkomroep en YouTube.


Collectes
Er zijn nu ook weer fysieke kerkdiensten, we kunnen niet meer met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer!
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Eerdere diensten: