Liturgie

Opgave bijwonen diensten

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kan dat! Opgave : Hans Botermans, tel. 575304, liefst tussen  19.00-20.00 uur of stuur een mail: hgbotermans2@outlook.com

U kunt nog steeds iedere zondag via de kerkomroep (op logo hiernaast klikken) een dienst meemaken. Het is mogelijk om de liturgie via deze site te downloaden

Collectes
Er zijn nu ook weer fysieke kerkdiensten, we kunnen niet meer met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer!
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Zondag 27 September om 09:30 uur is er een dienst in de Gasthuiskerk. Voorganger in deze dienst is J. van der Windt

Eerdere diensten: