Kerkrentmeesters

De kerkrentmeester heeft een verantwoordelijke taak: financiën, beheer, veiligheidsbeleid, archief, personeelsbeleid, geldwerving en Kerkbalans…

Een ouderling-kerkrentmeester is zowel lid van de kerkenraad, als van het college van kerkrentmeesters. Een kerkrentmeester is alleen lid van het college van kerkrentmeesters.

Dit college beheert de financiën en gebouwen van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn.

Hieronder kunt u de overzichten downloaden wat betreft de jaarrekening Gasthuiskerk over 2019 en de begroting voor 2020.

Door op deze link te klikken kunt u alle informatie over de kerkrentmeesters en over ANBI vinden.