KopS Bolsward

 “KopS”, dat staat voor “Kerk op Straat”.

Wanneer wij als kerkgangers na de zondagse diensten onze kerkgebouwen verlaten is de Kerk van Christus te vinden búiten onze gebouwen; op de straat. En zo is dat ook op alle ándere dagen van de week: zodra we als christenen uit onze huizen gaan, begeeft de Kerk van Christus zich op straat. En zoals  kerkgebouwen te herkennen zijn aan hun bouw en aan hun torens, zou het prachtig zijn dat mensen die God niet kennen – en dus praktisch nooit een kerkgebouw ingaan of een kerkdienst bijwonen – Zijn gemeente herkennen daar waar zij regelmatig  lopen of rijden: op straat. En als zij niet naar “de kerk” gaan, kan en wil “de kerk” wel naar hén komen.

Maar hoe herkennen die mensen de Kerk van Christus daar? Bijvoorbeeld aan deze jas.

Ja, het is “missionair”. In eerste instantie door er gewoon “te zijn”, midden tussen de mensen, met een open hart, open ogen en oren. Niet met een vraag of ze Jezus kennen, maar gewoon mensen vriendelijk groetend, en misschien ontstaat er soms zomaar een gesprekje. En opmerkzaam zijn of er een mogelijkheid is om op wat voor manier dan ook een zegen te kunnen zijn voor mensen. En natuurlijk altijd bereid om “te getuigen van het heil van Christus” of om voor mensen te bidden als ze dat aangeven fijn te vinden.

Het belangrijkste is dat de Kerk van Christus op straat te vinden is voor mensen die God niet kennen.

Ik begin er maar gewoon mee, maar welkom om daar bij aan te sluiten ! En dat geldt voor mensen van  álle gemeentes in Bolsward, want het gaat er niet om dat de “Gasthuiskerk” zichtbaar wordt op straat, maar de Kerk van Christus ! En het mooie is dat je zo’n jas (of hesje, zie foto’s) kunt aantrekken wanneer je maar wilt, dus misschien elke dag, maar misschien ook gewoon 1x per week een uurtje of zo. Iedereen die mee wil doen kan dat helemaal zelf bepalen.

Wordt vervolgd!

Ds Alfons van Vliet