Predikant

Op DV zondag 4 oktober 2020 zal Ds.Alfons van Vliet uit Leeuwarden aan onze gemeente worden verbonden.