Hulp aan Oeganda

We hebben gevraagd om mee te helpen aan het verspreiden van voedselpakketten in onze zusterkerk in Lukomera Oeganda. Tot nu toe heeft het een mooi bedrag van meer dan € 13.500 opgebracht. Hartelijk dank. Voor dit bedrag kunnen we de komende maanden 60 gezinnen per maand van een voedselpakket voorzien.
U kunt nog steeds uw bijdrage storten op:
            NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “Oeganda”