Trip naar Oeganda

In 2019 hebben we vanuit de Gasthuiskerk vier kerken in Oeganda ondersteund vanuit het project “Wij een kerk Zij een kerk”

Om onze relatie met deze kerken te onderhouden gaan we in 2020 weer een reis naar Oeganda organiseren. Op dit moment zijn er 12 gemeenteleden die belangstelling hebben voor deze reis. De reis zal een week duren en we kunnen gebruik maken van het guesthouse in Lukomera van de Stichting Serve Direct.

Mocht je meer willen weten neem dan contact op met Pieter Dijkstra, De Bunders 39, Bolsward. Telefoon: 0515-574264