Trip naar Oeganda

In 2019 hebben we vanuit de Gasthuiskerk vier kerken in Oeganda ondersteund vanuit het project “Wij een kerk Zij een kerk”

In het afgelopen jaar heeft een delegatie vanuit de Gasthuiskerk een bezoek gebracht aan Oeganda en gezien en meegemaakt wat dit voor die gemeenten betekende.

Om onze relatie met deze kerken te onderhouden willen we in 2020 graag weer een reis naar Oeganda organiseren. Met degene die belangstellend zijn willen we overleggen wat de gunstigste tijd is om daarna met elkaar het programma vast te stellen. De reis zal een week duren en we kunnen gebruik maken van het guesthouse in Lukomera van de Stichting Serve Direct.

Mocht je meer willen weten en of je aanmelden neem dan contact op met Pieter Dijkstra, De Bunders 39, Bolsward. Telefoon: 0515-574264