Nieuw project: Deelwinkel Bolsward

De Gasthuiskerk, Martini Gemeente en de Katholieke Parochie hebben gezamenlijk een pand gehuurd in Bolsward aan de Dijkstraat 43.

Hierin starten we in oktober met een Deelwinkel met als motto: Delen=Verbinden

Een plek in Bolsward waar de koffie/ thee klaarstaat voor de hele Bolswarder (e.o.) samenleving, kwetsbare mensen welke te maken hebben met een sociaal isolement. Mensen van alle geloofsgemeenschappen en betrokkenen van kerken.

We gaan werken aan een plek met een open en gastvrije sfeer waarin iedere bezoeker het gevoel moet krijgen dat zijn aanwezigheid er toe doet en dat hij gezien en gehoord wordt.

Een plaats waar ook kleine goederen/ diensten gedeeld kunnen worden. Waar je je verhaal kwijt kunt. Met het idee eventueel uit te kunnen breiden het activiteiten en workshops.

We starten in oktober met een groep enthousiaste vrijwilligers.

Openingstijden:

  • Woensdag: 14.00- 16.00
  • Donderdag: 10.00- 12.00 en van 14.00-16.00
  • Vrijdag: 14.00-16.00

Nieuwsgierig? Voel je welkom!

22 november 2019 is de feestelijk opening. ALLEN WELKOM.

Meer informatie? Kees van Kordelaar 06-19905519.