Vacature

Berichtgeving vacature predikant 1,0 fte (m/v) Protestantse Gasthuiskerk te Bolsward: http://www.gasthuiskerk-bolsward.nl/bericht-vacature/


De Gasthuiskerk te Bolsward zoekt…

een predikant voor 1,0 fte (m/v)!

Profiel nieuwe predikant

Ons fundament is het geloof in Gods liefde voor mensen, en het geloof in Jezus Christus als onze gekruisigde, opgestane Verlosser en Heer van de kerk. Dit fundament hebben we leren kennen uit de Bijbel. Wij willen een gemeente zijn die vanuit dat fundament leeft en waarin vormen en regels dienstbaar zijn aan inhoud en doel. In de kern gaat het in de Gasthuiskerk om de persoonlijke omgang met God, de gemeente als gemeenschap en de verkondiging van het evangelie voor alle mensen. Dit dragen wij uit in de buurt, de stad, het land en in de wereld. De Gasthuiskerk hecht aan inspirerende diensten en bemoedigende preken en verschillende muzikale invullingen. We gebruiken meerdere liedbundels en de beamer tijdens de verkondiging. De diensten worden uitgezonden via Kerkomroep, tegenwoordig ook met beeld. De Gasthuiskerk in Bolsward is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), met een eigen karakter en werkt op verschillende terreinen samen met de Martinigemeente in Bolsward.

Het motto van de Gasthuiskerk is: Gods liefde aannemen, beleven en doorgeven.

De predikant

Wij zoeken een predikant die open staat voor gemeenteleden van alle leeftijden. Iemand die op een eigentijdse manier invulling geeft aan de kerkdienst. En samen met de kerkenraad leiding geeft aan de gemeente, vanuit onze visie en werkwijze.

Functieomschrijving

De predikant is geroepen tot het verkondigen van het Woord van God en verzorgt de bediening van de sacramenten. De predikant is eerstverantwoordelijke voor de verkondiging en leidt en coördineert samen met de ouderlingen de kerkdiensten. De predikant verzorgt, samen met de kerkelijk werker, jeugdwerker, ouderlingen en “omtinkers”, de herderlijke zorg over de gemeente en werkt mee aan de toerusting van ambtsdragers en de gemeente.
Samen met de diaconie geeft de predikant invulling aan de diaconale taak van de gemeente. De predikant neemt deel aan het gezamenlijke jeugdwerk en de toerusting van onze jongeren. De predikant heeft zitting in de kerkenraad, de pastorale raad en is lid van het moderamen. De predikant stimuleert en geeft, samen met de kerkenraad, leiding aan het proces van missionaire gemeenteopbouw en vernieuwing. Met name wordt hierbij aandacht gegeven aan het betrekken van jongeren en gezinnen in onze gemeente.

Persoonsprofiel

We zoeken iemand die van harte gelooft, het evangelie enthousiast verkondigt en daarbij in contact komt met de gemeente. Hij kan er blijmoedig van getuigen dat hij door de Heilige Geest deel uitmaakt van de gemeente van Jezus Christus. De Bijbel is voor hem een inspiratiebron in denken, doen en spreken, waarbij hij een levend voorbeeld voor de gemeente en de wereld is. De predikant is een gedreven persoon die samen met anderen leiding kan geven aan het gemeentewerk.

Competentieprofiel

De predikant

  • laat blijken te begrijpen hoe de gemeente van de Gasthuiskerk functioneert en kan zich daarin een eigen plaats verwerven;
  • kan op inspirerende wijze richting geven en weet randvoorwaarden te scheppen zodat anderen optimaal kunnen functioneren, en zodat onze visie, gaven en talenten kunnen worden ingezet voor het Koninkrijk van God;
  • neemt initiatief bij nieuwe mogelijkheden, nieuwe situaties of problemen;
  • haalt belangrijke boodschappen uit gesprekken, geeft aandacht en ruimte aan iedereen in de gemeente, gaat in op reacties en vraagt, waar nodig, door. Heeft inlevingsvermogen en is verbindend;
  • is open en toegankelijk in persoonlijk contact;
  • kan meedenken over onze missionaire groei;
  • is goed in informeren en communiceren, ook via social media.

Nadere informatie over de gemeente is te vinden op de website www.gasthuiskerk-bolsward.nl; ondermeer het beleidsplan en de gemeentevisie zijn daar te vinden.


Bent u geïnteresseerd? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johannes Holwerda, voorzitter beroepingscommissie, 06-19283304

Sollicitatie
Uw reactie met CV kunt u tot uiterlijk 4 januari 2020 mailen naar de secretaris van de beroepingscommissie: beroepingswerkgasthuiskerk@gmail.com