Van de kerkenraad

Bericht voor de gemeente

“Draagt elkanders lasten”

Enkele weken geleden hebben we als kerkenraad, met bovenstaande woorden , u als gemeente uitgelegd waarom onze kerk begin november tijdelijk gesloten was, naar aanleiding van de gedeeltelijke lockdown door de overheid en uw begrip daarvoor gevraagd.

We zijn een maand verder en onze overheid heeft nu, als gevolg van de zeer verontrustende stijging van het aantal besmettingen (en alle gevolgen vandien), een zeer harde lockdown ingevoerd. Het kabinet doet daarbij een zeer dringend beroep op kerken om álle erediensten de komende weken online te vieren. Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), waar alle grote en vele kleinere kerkgenoot-schappen in ons land bij aangesloten zijn, ondersteunt die oproep. Dat geldt ook voor het Moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland en, in het spoor hiervan, ook het Breed Moderamen van de Classis Fryslân.

Als kerkenraad van onze Gasthuiskerkgemeente hebben wij besloten om aan deze dringende oproepen gehoor te geven.  Maar ook uit het oogpunt van “zo min mogelijk verplaatsing van veel mensen”; uit bezorgdheid voor de toenemende druk op de werkers in de zorg; uit solidariteit met de tallozen in de samenleving die zwaar lijden onder de verregaande maatregelen én vanuit het oogpunt van beeld-vorming (zóveel moet dicht en kan en mag niet doorgaan en wij zouden dat wel doen, omdat het niet “expliciet verboden wordt” ?)

Dit betekent concreet dat per direct álle erediensten t/m 7 februari enkel online te volgen zijn. In de kerkzaal zijn alleen de benodigde medewerkers aanwezig . Het betekent ook dat álle geplande groeps-activiteiten eveneens per direct voor kinderen, jongeren en ouderen niet door zullen gaan zolang de huidige maatregelen van kracht blijven. We begrijpen volstrekt hoe verdrietig dit is, bijvoorbeeld voor onze kinderen en tieners, maar het kan niet anders.

Want het virus, dat ook in onze stad, op scholen, binnen de kerk, in verpleegtehuizen, volop rondwaart, móét verslagen worden en daarvoor moet helaas ontzettend veel opzij gezet worden.

Tegelijk weten we ook dat God dichtbij en bij een ieder van ons is, ja in ál onze huizen. Dáár kunnen we Hem altijd vinden, met Hem spreken, over Hem lezen, Hem aanbidden en tot en over Hem zingen!

Hoe belangrijk is onze “huisgodsdienst” geworden in deze tijd! En we hopen dan ook als kerkenraad dat we allemaal op onze éigen manier, alleen of samen met huisgenoten, deze “huisgodsdienst” nieuw of vernieuwd leven in kunnen blazen en daardoor bemoedigd, vertroost en opgebouwd worden. Waarbij ook de voorbede voor elkaar, voor broeders en zusters die het extra moeilijk hebben, voor onze samenleving hopelijk een nadrukkelijke plek mag innemen.

En laten we het nooit vergeten: er kómen andere tijden! Of zoals het op de grote vlag wappert vóór onze kerk: “Geef nooit op, er is altijd hoop!”. Het moment zál komen dat God ook aan deze pandemie een einde zal maken. Wat zien we daar naar uit. Houd goede moed!

Uw kerkenraad