Week van gebed van 18 – 22 januari 2021.

Aan het begin van het nieuwe jaar 2021 zullen christenen over de hele wereld bidden,ditmaal onder het motto: ”Blijf in mijn liefde”.  Dat is de oproep die van 18 t/m 22 januari 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. De vieringen vinden plaats in de Martinikerk in Bolsward iedere avond van 19:00 tot 19:30 uur.

Alles natuurlijk onder voorbehoud