Werkgroep Uganda

Vanuit de Gasthuiskerk ondersteunen wij de St. Stephen’s kerk in Lukomera, Uganda.
Via het project “wij een kerk, zij een kerk” zijn de contacten gelegd  met de gemeenteleden en hun domineesechtpaar Paul en Damalie. Waardevolle contacten waarin het omzien naar elkaar en het ondersteunen van elkaar van groot belang zijn!

Giften voor ondersteuning: NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “Oeganda”

Het doel van de werkgroep is om het contact tussen de beide gemeente levendig te houden. Dat is moeilijk op zo’n grote afstand en leven in zulke verschillende culturen.