Bericht van de kerkenraad

De kerkenraad van de Gasthuiskerk heeft besloten dat er met ingang van zondag 25 juli a.s. weer in de eredienst gezongen kan worden. Hierbij geldt het volgende:

a. we houden ons aan de maatregelen van het RIVM (1,5m afstand, hygiëne, enz.);

b. bij koorts of verkoudheid blijven we thuis;

c. voor een maximale luchtverversing worden deuren opengezet.

Maximale inspanningen worden gedaan om een zo veilig mogelijk klimaat in de kerkzaal te creëren. Volledige veiligheid is echter nooit helemaal te garanderen. Ieder maakt daarin zijn eigen keus. Mocht u zich zich, ondanks de maatregelen, niet veilig voelen in de kerkzaal, dan nodigen we u van harte uit de dienst digitaal bij te wonen.