Gemeentezondag 27 juni

We beginnen de dag om 10.00 uur met een Openluchtdienst voor jong en oud bij de
familie Terlouw, Snekerweg 2.
Graag zelf een (tuin)stoel meenemen als dat mogelijk is. Voor reserve stoelen wordt
gezorgd.
Na de dienst is er koffie/thee/fris met iets lekkers. Tijdens het koffiedrinken kunt u bij
verschillende stands info vinden over de diverse activiteiten die er in het komend seizoen 2021/2022 zullen gaan plaatsvinden. Ook laten diverse commissies in onze gemeente zien wat ze zo al doen.
Rond 12.00 uur nuttigen we de zelf meegebrachte broodjes. Voor koffie en thee   wordt gezorgd. Vanaf het koffiedrinken zijn er voor de jeugd en sportieve ouderen diverse activiteiten te doen. We verklappen nog niet wát. Laat je dus verrassen en makkelijke kleding is een aanrader.
Rond 13.30 uur eindigt dit samenzijn.
Opgeven bij Hans Botermans, tel. 575304 of mail hgbotermans2@outlook.com