Koffie-ochtend

Nu deze bijzondere zomer op zijn einde loopt, willen we de koffie-ochtenden weer opstarten.
Evenals vorig seizoen kiezen we voor de tweede dinsdag van de maand, behalve in september. Dan wordt het de derde dinsdag, dus 15 september 2020. Wij zullen de bijeenkomsten zoveel  als mogelijk coronaproof  houden. Zoals te doen gebruikelijk staat om 09.30 uur de koffie klaar en starten we om 09.45 uur. Degenen van wie wij een emailadres hebben krijgen nog persoonlijk bericht. Wilt u daar ook bij horen, geef dan even uw email door.
U bent van harte welkom, dus graag tot ziens op 15 september a.s. om 09.30 uur in het Centrum.
Hartelijk groetend,
Pieter Dijkstra 0515-574264 / 06-36160418 / dijkstra.menp@planet.nl