Contact

Met wie wilt u contact opnemen ?

Coördinator beheerszaken (gebruik Centrum zalen)

Team beheer

Mobiel: 06-20763683

Mailadres:  beheer@gasthuiskerk-bolsward.nl

Coordinator kosterzaken (kerkdiensten)

Dhr. en mevr. J. Botermans, Gasthuissingel 35, 8701 BL Bolsward

Tel: 0515-575304

Mailadres: hgbotermans2@outlook.com

> Kerkelijk bureau

Mevr. J. Hibma-Visser, Badweg 2 – 201, 8701 XG Bolsward

Tel: 0515-572546

Mailadres: kbgasthuiskerk@gmail.com

>Predikant

Ds. Alfons van Vliet. Nanne Reijnstraat 1, 8701 CG Bolsward

Tel. en whatsapp: 06 36152438

Mailadres: domineealfons@gmail.com

> Voorzitter kerkenraad

Mevr. Marretje Jongbloed-van Marrum, De Skries 11, 8702 CA Bolsward

Tel: 0515-573542

> Scriba Kerkenraad

Mevr. Foekje Walinga – Spijksma, Friezenburg 110, 8702AC Bolsward

Tel: 0515-577240

Mailadres: scriba@gasthuiskerk-bolsward.nl

> Redactie kerkblad “Perspectief”

Mailadres: perspectief@hotmail.com

> Beheer website

Mailadres: webmaster@gasthuiskerk-bolsward.nl