Kerkenraad en moderamen

Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad, bestaande uit de predikant en de ambtsdragers. Deze ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) worden door de predikant bevestigd in … Meer lezen over Kerkenraad en moderamen