Kerkenraad en moderamen

Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad, bestaande uit de predikant en de ambtsdragers. Deze ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters) worden door de predikant bevestigd in hun ambt.

Het moderamen (de scriba ofwel secretaris van de kerkenraad, de voorzitter, aangevuld met vertegenwoordigers van het College van Kerkrentmeesters, de diaconie, een jeugdouderling en het pastoraal beraad) vormt het dagelijks bestuur van de kerk.

De kerkenraad wordt in zijn taken bijgestaan door de koster/beheerder en de co√∂rdinator van het kerkelijk bureau. 

Wilt u de kerkenraad een bericht sturen, dan kunt u het best mailen met de scriba:

scriba@gasthuiskerk-bolsward.nl

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is beleidsplan-500x708.jpg

Op deze pagina vindt u de stukken die horen bij de folder van het beleidsplan 2019-2023. Ook vindt u oudere documenten met betrekking tot de structuur van de kerkenraad en andere punten van beleid.

In maart 2019 is het beleidsplan in de vorm van een folder uitgebracht in de hoop dat het veel bekeken en gebruikt zal worden.