Oppas

Tijdens de kerkdiensten is er oppas voor de allerjongsten, de kinderen van 0-4 jaar. Twee gemeenteleden (meestal een ouder en een jongere) passen graag een uurtje op uw kind terwijl u naar de kerk gaat. Er is speelgoed,  er zijn boekjes om voor te lezen en tekenspulletjes. Als u wilt, mag u uw kind tijdens de collecte ophalen om zo het slotlied en de zegen nog mee te krijgen.