Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau verzamelt alle gegevens die nodig zijn voor een goed functionerende kerkelijke administratie. Alle gegevens betreffende de ledenadministratie van onze gemeente worden hier vastgelegd. U wordt verzocht adreswijzigingen, ook binnen de gemeente, berichten van geboorte, huwelijk en overlijden te melden aan het Kerkelijk Bureau.

Tine Dijkstra
Trije Dyken 4, 8771 KA Nijland
Tel. 0515 569428 / 06 16628424
email: kerkelijkbureau@gasthuiskerk-bolsward.nl