Kerkelijk bureau

 Het kerkelijk bureau verzamelt alle gegevens die nodig zijn voor een goed functionerende kerkelijke administratie. Alle gegevens betreffende de ledenadministratie van onze gemeente worden hier vastgelegd. U wordt verzocht adreswijzigingen, ook binnen de gemeente, berichten van geboorte, huwelijk en overlijden te melden aan het Kerkelijk Bureau.

mevr. J.G. Hibma-Visser
Badweg 2 – 201, 8701 XG  Bolsward.
Tel. 0515 572546
email: kbgasthuiskerk@gmail.com