Gebedsgroep

Heer, leer ons bidden

Gebed is hard werken. Het vraagt om volharding. Maar in de gelijkenis van de zaaier belooft de Heer, dat we 30, 60, 100-voudige vrucht mogen dragen als we volharden.

Gezamenlijk met de Martinigemeente komt de gebedsgroep éénmaal in de twee weken bijeen in het Centrum aan de Gasthuissingel. We komen samen om te bidden voor predikant en kerkenraad, voor de verschillende activiteiten in de gemeente, voor de zieken en voor de noden van kerk en wereld. 

De Bijbel zegt: ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt‘ (Jak. 5:16).

Deel je leven… in gebed

opzet:
elkaar ontmoeten en zaken delen
samen zingen
samen bidden

Woensdagavond om de twee weken van 19.30 tot 20.30 uur in het Centrum 

Contact:

Gé Holwerda Telefoon: 572554