Gezamenlijke Jeugdvereniging

De GJV is de Gezamenlijke Jeugdvereniging van de Martinikerk en de Gasthuiskerk. We zijn een vereniging voor jongeren en door jongeren. Iedere vrijdag avond om 20:15 uur komen we bij elkaar in ons eigen zaaltje in de Gasthuiskerk. Hier behandelen we onderwerpen die door de leden zelf voorgedragen en voorbereid worden; de gesprekken gaan over het geloof en de maatschappij. Van de interpretatie van Bijbelboeken tot de toepassing ervan in het dagelijks leven.

Een GJV-avond begint samen in het zaaltje met een inleiding door de voorzitter, vervolgens gaan we uiteen in groepjes van 4/5 personen. Hier bespreken we het onderwerp, door eigen meningen toe te passen én toe te lichten. Wanneer de groepjes het onderwerp besproken hebben, komen we weer bij elkaar om onze bevindingen te delen. Vaak zetten de onderwerpen aan tot nadenken en levert het interessante gesprekken op.

Na het groepsgesprek, dat om ongeveer om 22:00 uur wordt afgerond, is er de gelegenheid om gezellig met elkaar na te zitten onder het genot van een drankje en muziek. Tot uiterlijk 00:00 uur hebben we hier de ruimte voor in het zaaltje. Naast de vrijdagavonden zullen ook dit jaar voor de leden van de GJV enkele leuke activiteiten worden georganiseerd en niet te vergeten het legendarische kamp waarmee we elk jaar het seizoen afsluiten.

(I.v.m. Covid-19 worden de avonden anders georganiseerd onder de richtlijnen van het RIVM)

Voor meer informatie:

E-mail: gjvbolsward@hotmail.com

Voorzitter: Tsjalling Sieperda > 06 57230061