Wie zijn wij

Geloven is iets heel persoonlijks. Toch is het fijn om een plek te hebben waar je je geloof kunt delen en waar je met anderen vanuit de Bijbel kunt nadenken over je geloof en je leven. Een plek waar je gezien wordt en waar mensen er voor elkaar zijn. Zo’n plek wil de Gasthuiskerk zijn.

De liefde die God voor mensen heeft, is het fundament voor onze gemeente. We geloven dat God door Jezus Christus en door mensen van toen en nu ons de weg wil wijzen naar Zijn bedoeling. In wat we zeggen en in wat we doen, willen we laten zien dat we dat geloven. Dat we Jezus willen kennen en Hem bekend willen maken. Daar hebben we elkaar voor nodig. We verschillen van elkaar en ons geloof verbindt ons.

De Gasthuiskerk hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland, evenals de Martinikerk, die ook in Bolsward staat. Op verschillende terreinen werken we samen met andere kerkgemeenten in Bolsward en worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

De Gasthuiskerk staat aan de Gasthuissingel 33. Naast de kerk vindt je Het Centrum. Dat is de plek waar veel activiteiten plaatsvinden.