Kerkdienst

Wat gebeurt er in onze kerk ?

De Gasthuiskerk is het gebouw van de PKN gemeente (gereformeerd) in Bolsward. In dit gebouw komen iedere zondag de leden van onze kerk samen voor een eredienst.

De leden ontmoeten elkaar voor, tijdens en na de dienst tijdens het koffiedrinken.

Centraal in de dienst staat de verkondiging (preek) en het gebed. Tijdens de dienst worden er psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen gezongen. De zang wordt hoofdzakelijk begeleid door het orgel maar ook wel door andere muziekinstrumenten.

Voor actuele informatie over diensten en het downloaden van de orde van dienst klikt u hier.