Gemeente visie en beleidsplan

Een gemeente met een duidelijk gezicht, die haar fundament en centrum heeft in het goede nieuws van Gods liefde voor mensen, zoals we die hebben leren kennen uit de Bijbel en met name in Jezus Christus als onze gekruisigde en Opgestane Verlosser en Heer van de kerk. Een gemeente die vrij en vrolijk uit dat wonder leeft en waarin vormen en regels dienstbaar zijn aan inhoud en doel.

Download hieronder het beleidsplan.

In de kern gaat het in de gemeente om de volgende drie zaken:

de omgang met God
Voorop staat de relatie, de omgang met God als de noodzakelijke verbinding met de bron van het leven. Juist omdat dit contact niet vanzelfsprekend is, wordt er veel aandacht en zorg besteed. Daarbij kan niemand van ons het stellen zonder:

De gemeente als gemeenschap
In onze gemeenschap voert de liefde de boventoon en wordt die voelbaar, merkbaar en concreet gemaakt in onze onderlinge omgang en ons omzien naar elkaar. Er is ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en samenwerking met christenen buiten de gemeente. Een ieder wordt aangemoedigd zijn van God gekregen gaven te ontdekken en in te zetten voor het geheel. Deze persoonlijke en gezamelijke beleving van Gods liefde voor mensen is voorwaarde voor onze voornaamste bestaansreden:

De dienst aan de medemens
We dienen onze medemens door Jezus Christus, de grote Heelmaker, met woord en daad bekend te maken. Dat betekent ook dat we op allerlei manieren zoveel mogelijk bijdragen aan recht en vrede en een menswaardig bestaan voor iedereen.