Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO-commissie      

De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is een commissie die bestaat uit leden van de Martinigemeente en de Gasthuiskerk van Bolsward.

De commissie bestaat momenteel uit:
Voorzitter:       Berend Bilker
Secretaris:      Piertje Kruithof
Penningmeester: Christina Greijdanus
Leden:            Anita Walinga, Tieteke ten Pas en Hendrik Bijma

Contactgegevens: ZWOBolsward@hotmail.nl

Rekeningnummer NL 18 ABNA 046 93 25 909 (ZWO commissie Martinigemeente) of
Rekeningnummer NL 48 ABNA 043 30 79 282 (ZWO commissie Gasthuiskerk).

De activiteiten van ZWO zijn vooral internationaal gericht.

Via Kerk in Actie doen we mee aan ‘Fryslân foar Moldavië’.

Moldavië is het armste land van Europa. Er wonen ca. 3,5 miljoen mensen en het is bijna net zo groot als België. Het ligt tussen Roemenië en Oekraïne.

Door de slechte economische omstandigheden zijn er  te weinig banen, waardoor de werkloosheid hoog is. Een groot deel van de beroepsbevolking werkt daarom in het buitenland.

Gevolg is dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven in Moldavië, zonder de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Kerk in Actie heeft voor deze kinderen en ouderen in Moldavië lokale projecten opgezet. 

Door op de linkjes te klikken krijgt u uitgebreide info te zien op de site van Kerk in Actie. Door de lokale aanwezigheid van deze organisaties bent u er zeker van dat de gelden op de juiste wijze worden besteed.

Naast de projecten in Moldavië steunen we ook andere internationale goede doelen. Als zich ergens in de wereld een natuurramp voordoet of als er plaatselijke activiteiten zijn die gericht zijn op doelen ver weg, kan men een beroep doen op de ZWO.

De ZWO commissie zamelt niet alleen geld in, maar werkt ook aan bewustwording binnen de eigen gemeente. Hierbij zoeken we aansluiting bij de activiteiten van Kerk in Actie.

Onze gelden proberen we binnen te krijgen via collectes tijdens kerkdiensten, de voor- en najaarscollecte en de fiets-/wandeltocht.

Een gift storten kan natuurlijk ook op:
rekeningnummer NL 18 ABNA 046 93 25 909 (ZWO commissie Martinigemeente) of
rekeningnummer NL 48 ABNA 043 30 79 282 (ZWO commissie Gasthuiskerk)
.

ZWO-diensten
2x per jaar is er een ZWO-dienst.
Deze diensten worden door de ZWO-commissie mee voorbereid.
Tijdens een ZWO-dienst zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij een project waar de ZWO zich voor inzet om zo de gemeente bij de projecten te betrekken.

– In het voorjaar is deze dienst op de eerste zondag in februari
– In het najaar is deze dienst op de eerste zondag in november

Inzamelingsacties – Wat en voor wie?
Naast collectes coördineert de ZWO ook inzamelingsacties.

Kerk in Actie organiseert in samenwerking met de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) al jaren een inzamelingsactie van postzegels, geboorte- en ansichtkaarten. De opbrengst door verkoop van deze materialen is voor 20% voor de GZB en 80% voor Kerk in Actie.

Wat wel en niet inleveren?
– ansichtkaarten: voorkant een afbeelding en achterop ruimte voor adres
– geboortekaartjes: alle soorten geboortekaartjes
– Anton Pieck, Voor het kind en Stichting kinderpostzegels kaarten: alle soorten en maten kaarten zijn welkom, dus ook de dubbele.
– zelfgemaakte kaarten: deze kaarten worden verkocht als materiaal voor weer nieuwe zelfgemaakte kaarten.

Postzegels: geen postzegels van ansichtkaarten afhalen. Kaart plus postzegel levert meer op dan beide apart.

Deze kaarten kunnen we niet gebruiken
– dubbele kaarten
– afgeknipte kaarten
– kaarten die helemaal onder het plakband zitten
– kaarten met gaten
– kaarten waar de postzegel vanaf geknipt is. 

Oude mobieltjes, cartridges en buitenlands geld
Naast deze gezamenlijke inzamelingsactie, kunnen er ook oude mobieltjes, lege cartridges en toners, oud Nederlands en buitenlands geld ingeleverd worden.

De ZWO zorgt er voor dat de ingezamelde artikelen bij Kerk in Actie terecht komen.

Waar kun je inleveren?
In beide kerken staan dozen waar u dit inleveren.


Verkoop pakketten voor de Wereldwinkel   

Elk jaar na de dankdagdienst verkopen we in de kerk bij de uitgang pakketten die zijn samengesteld door de Wereldwinkel. De pakketten bevatten producten die op een eerlijke manier (Fair Trade) zijn geproduceerd en/of verbouwd. De opbrengst is bestemd voor de Wereldwinkel.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden van de ZWO, neem gerust contact met ons op.
Wij zijn te bereiken via het emailadres:  ZWOBolsward@hotmail.nl