Ontmoeting Verbinding Verdieping

Komend seizoen

In de kerkenraad hebben we gesproken over de inhoud welke we het komende seizoen aan de orde willen stellen. De woorden ontmoeting, verbinding en verdieping omvatten hetgeen we als kerkenraad verder zouden willen uitwerken. Ontmoeting is belangrijk, tussen generaties, maar ook tussen mensen. Mensen zijn bij een gemeente om dat ze verbinding willen, daar hoort ontmoeting bij. Maar als er geen verdieping is dan ben je een soort club waarin het geloof geen rol speelt. In het ontmoeten zit ook iets vanuit verlangen, niet dat het perse moet.

Dit zijn volgens ons drie woord waar we verder op door kunnen.