Leven uit de Bron ( 3 avonden)

Uitnodiging voor 3 avonden Leven uit de Bron

Leven uit de Bron

In visie voor de toekomst die besproken is op de gemeenteavond van 15 mei is er gesproken over Leven uit de Bron-avonden. Dit zijn avonden waar we met elkaar in gesprek gaan om van hart tot hart te spreken. Vanuit die gesprekken is het de bedoeling om tot concrete invullingen te komen waar de kerk en de nieuw te beroepen dominee mee aan de slag kan voor de opbouw van de gemeente.

Inhoud van de avondenIn drie dagdelen gaan we in kleine groepen (6 a 7 mensen) met elkaar in gesprek over drie thema’s:

  • Hart voor de Heer (1e avond)
  • Hart voor elkaar (2e avond)
  • Hart voor de wereld (3e avond)

Er is telkens een Bijbelgedeelte om over door te praten. Dit om het geloofsgesprek te versterken.

BouwstenenNaar aanleiding van het Bijbelgedeelte en het geloofsgesprek kunnen er bouwstenen geformuleerd worden. Een bouwsteen is een concretisering van een goede gedachte of verlangen. Voorbeeld: muziek helpt mij om meer met mijn geloof bezig te zijn. Daar kan je voor jezelf als bouwsteen bij formuleren: ik ga elke dag een 15 min christelijke liederen luisteren als ik naar mijn werk rijd. En zo kun je ook voor de kerk concrete bouwstenen formuleren. En voor de kerk denk ik dan aan……….

De bouwstenen die u/jij aanreikt, zullen meegenomen worden in het beleid van de kerkenraad en worden ook meegenomen in de gesprekken rond het beroepingswerk.

Opzet morgen/avond en data:Iedereen die zich opgeeft krijgt van te voren een praatpapier met een Bijbelgedeelte en vragen erbij. De morgen/middag/avond begint en eindigt centraal met een lied en een gebed.

We kiezen voor 2 momenten

Dinsdagmorgen van 9:30-11:30 Data 10 sept, 8 okt en 12 november

Donderdagavond van 19:30-21:30 Data: 26 sept, 10 en 24 oktober

Mocht u/jij niet kunnen op deze momenten geef je dan wel op met de momenten dat je wel kunt. Dan gaan we proberen een groep rond die tijd te maken

Opgave strookje—-

—————————————————————————————-

Ik/wij komen met …………. personen

namen:                                                         

huisadres:

email …………….. mobiele nummer……………

ik/wij komen op ……………………………… (dinsdagmorgen of donderdagavond)

ik kan niet op dinsdagmorgen of donderdagavond maar wil wel. Een geschikt moment voor mij zou zijn…………………………………

Wil jij je per email opgeven via scriba@gasthuiskerk-bolsward.nl of via de app 0622420500. U mag ook een opgave briefje aan een ouderling of omtinker meegeven.