Groeigroepen

GemeenteGroeiGroepen zijn gesprekskringen waarin groei in geloof, gemeenschap en gastvrijheid centraal staan. Het is een vorm van gemeenteopbouw.

Gemeenteleden die een paar jaar op een GemeenteGroeiGroep zitten, ervaren een enorme verdieping in hun geloof en voelen zich opgenomen in een betrokken gemeenschap. Zij komen later vaak terug in de leiding van de gemeente, jeugdwerk, missionair werk etcetera, vanuit een groeiend besef van verantwoordelijkheid voor de gemeente. 

Het thema voor seizoen 2023-2024 is : ‘ En God zag dat het TOV was’ En God zag dat het tov (goed) was.’ Zevenmaal lezen we deze uitspraak in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, waarin we kennismaken met God. Hij is trots op en blij met wat Hij gemaakt heeft. Zijn scheppingswerk is zeer goed gelukt en Hij hoopt dat de mens, in wiens handen Hij al dat moois heeft gelegd, er net zo blij mee zal zijn en er goed voor zal zorgen. Helaas pakt het anders uit. God krijgt er spijt van dat Hij de mens gemaakt heeft. Toch is dat niet het einde van het verhaal.

Op dit moment zijn er groeigroepen op maandag, woensdag en en donderdag.

Belangstelling neem contact op:

Johannes Holwerda, j.holwerda@solconmail.nl / 0515-572554