Werkgroep Oeganda

Vanuit de Gasthuiskerk ondersteunen wij de St. Stephen’s kerk in Lukomera, Uganda.
Via het project “wij een kerk, zij een kerk” zijn de contacten gelegd  met de gemeenteleden en hun domineesechtpaar Paul en Damalie. Waardevolle contacten waarin het omzien naar elkaar en het ondersteunen van elkaar van groot belang zijn!

Als werkgroep hebben we als doel: 
1. Zowel de geestelijke als wel de persoonlijke band versterken en verdiepen met onze zustergemeente in Oeganda. Van jong tot oud, in het bijzonder de jeugd.
2. Coachende rol: levensonderhoud / akkerbouw / training 
3. Samen het geloof delen en stimuleren in het verspreiden van het evangelie.
4. Voorbede voor elkaar doen, en in beide gemeentes hetzelfde lied zingen 
5. Er naar streven dat onze gemeente het verlangen deelt om een levendige verbinding te voelen bij onze zustergemeente in Oeganda. 
6. Informatie verstrekken richting onze gemeente.
7. Wereldoriëntatie: verdiepen in elkaars cultuur.
Door gebed, zang en informatie aan de gemeente ontstaat een stuk betrokkenheid. Zo hopen wij voor elkaar iets te kunnen betekenen.

Giften voor ondersteuning: NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “Oeganda”