Liturgie

Kerkdiensten vanuit de Gasthuiskerk

De diensten vanuit de Gasthuiskerk zijn ook te volgen via YouTube en Kerkomroep KLIK HIER

Zondag 25 februari 2024 is er om 9:30 uur een eredienst in de Gasthuiskerk. In de dienst gaat voor ds. Ineke de Kok – Mellema uit Wilsum. Het thema van de dienst is: Laat jij je vrienden zakken? – Hulp ontvangen, hulp bieden. Deze dienst is te volgen via YouTube en kerkomroep.nl.

Collectes
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Eerdere diensten: