Liturgie

Kerkdiensten: Vanwege het versoepelen van de regels geeft ons de ruimte om -onder voorwaarden- bij de erediensten weer maximaal 100 gemeenteleden toe te laten.

Vooraf reserveren door te bellen of te mailen met de familie Botermans: 0515 – 575304 hgbotermans2@outlook.com

U kunt iedere zondag via de kerkomroep (op logo hiernaast klikken) een dienst meemaken. Het is mogelijk om de liturgie via deze site te downloaden

De diensten vanuit de Gasthuiskerk zijn ook te volgen via YouTube en Kerkomroep KLIK HIER

Zondag 25 juli 2021 om 9:30 uur is er een gezamenlijke vakantiedienst met Ds. J. Majoor uit Sneek, met als thema Gesprek in de nacht. Deze dienst wordt in de Gasthuiskerk gehouden. We kunnen met een beperkte groep aanwezig zijn en de dienst is ook online te volgen.


Collectes
Er zijn nu ook weer fysieke kerkdiensten, we kunnen niet meer met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer!
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Eerdere diensten: