Liturgie

Kerkdiensten vanuit de Gasthuiskerk

De diensten vanuit de Gasthuiskerk zijn ook te volgen via YouTube en Kerkomroep KLIK HIER

Zondag 14 juli 2024 is er om 9:30 een eredienst in de Gasthuiskerk. Voorganger is Ds. Mirjam Hulzebos uit Britsum. Deze dienst is te volgen via YouTube en Kerkomroep.

Collectes
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Eerdere diensten: