Liturgie

Kerkdiensten: Geef elkaar de ruimte: Onder dit motto heeft de PKN de nieuwste adviezen inzake de coronamaatregelen gepubliceerd. Zie ook www.protestantskerk.nl De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

U kunt iedere zondag via de kerkomroep (op logo hiernaast klikken) een dienst meemaken. Het is mogelijk om de liturgie via deze site te downloaden

De diensten vanuit de Gasthuiskerk zijn ook te volgen via YouTube en Kerkomroep KLIK HIER

Zondag 17 oktober 2021 is er een doopdienst in de Gasthuiskerk. De voorganger is ds. Alfons van Vliet. De dienst begint om 9:30 uur. De dienst is ook online te volgen via Kerkomroep en YouTube.


Collectes
Er zijn nu ook weer fysieke kerkdiensten, we kunnen niet meer met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer!
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Eerdere diensten: