Liturgie

Kerkdiensten vanuit de Gasthuiskerk

De diensten vanuit de Gasthuiskerk zijn ook te volgen via YouTube en Kerkomroep KLIK HIER

Zondag 26 mei 2024 is er om 9:30 uur een eredienst in de Gasthuiskerk. In deze dienst gaat voor ds. Arjen Plaisier uit Amersfoort. Deze dienst is te volgen via YouTube en Kerkomroep.nl

Collectes
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Eerdere diensten: