Liturgie

Kerkdiensten

De diensten vanuit de Gasthuiskerk zijn ook te volgen via YouTube en Kerkomroep KLIK HIER

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, is er om 9:30 een dienst in de Gasthuiskerk. Voorganger is ds. B. Bootsma – Gerritsen uit Weesp. De dienst is te volgen via Kerkomroep en YouTube.


Zondag 29 mei is er om 9:30 uur een bevestigingsdienst in de Gasthuiskerk. In deze dienst zal Linda Miedema worden bevestigd als ouderling. De dienst wordt geleid door ds. Alfons van Vliet. De dienst is ook te volgen via via Kerkomroep en YouTube.


Collectes
Er zijn nu ook weer fysieke kerkdiensten, we kunnen niet meer met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer!
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Eerdere diensten: