Privacy

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Gasthuiskerk te Bolsward wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is … Meer lezen over Privacy